Hoạt động kinh Doanh Than

Hoạt động kinh doanh than của HSDC bắt đầu vào tháng 01 năm 2023, được dẫn đầu bởi một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm sở hữu chuyên môn địa phương mạnh mẽ và mối quan hệ phát triển tốt trong chuỗi giá trị than từ đầu đến cuối.

Chúng tôi lấy nguồn than nhiệt trực tiếp từ một số nhà sản xuất than lớn nhất và được thành lập tốt nhất của Indonesia. Chúng tôi phục vụ người sử dụng than ở châu Á hoạt động trên các ngành công nghiệp khác nhau, tập trung chủ yếu vào Trung Quốc, nhà nhập khẩu than nhiệt lớn nhất thế giới. Độ tin cậy và chất lượng dịch vụ tuyệt vời của chúng tôi đã cho phép chúng tôi thiết lập một cơ sở khách hàng mạnh mẽ.

Chúng tôi hoạt động chủ yếu trên cơ sở FOB và khối lượng giao dịch hàng tháng hiện tại của chúng tôi là khoảng 200.000-300.000 tấn.